Inschrijfformulier Jenaplanschool Klavertje 4

In te vullen door school
Gegevens kind
Alleen invullen bij schoolwisseling
Gegevens moeder
Gegevens vader
Medische gegevens
Lidmaatschap Vereniging Jenaplanonderwijs Oudewater
Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en geeft u o.a. stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering. De contributie bedraag €15,50  per persoon. Wij verwachten dat In elk geval één van beide ouders lid wordt van de vereniging.

 
* Verplichte velden