Ons onderwijs

De ambitie van Jenaplanschool Klavertje 4 is: passend onderwijs voor elk kind en optimale ontwikkelingskansen voor iedereen. We dagen kinderen uit om zich te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Daarbij gaat het niet alleen om het aanleren van schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Op Klavertje 4 leren kinderen hun kwaliteiten en uitdagingen kennen en voelen kinderen zich competent. Ze leren samenwerken, omgaan met conflicten en verantwoordelijkheid dragen. Ze leren creatief, kritisch en probleemoplossend denken.
 
We werken projectmatig, met veel aandacht voor ervaren, ontdekken en onderzoeken. Ons onderwijs is ervaringsgericht en koppelen we zoveel mogelijk aan echte mensen, dingen en situaties. We doen dit in een vreedzame en veilige omgeving, vanuit een positief perspectief: elk kind mag er zijn.

Meer informatie over Jenaplan? Zie de site van de Nederlandse Jenaplanvereniging of klik op onderstaand animatiefilmpje.