Ons onderwijs

Op Klavertje 4 zetten we ons in voor goed passend onderwijs voor alle kinderen. Ons onderwijs bevat een breed scala aan kennis en vaardigheden waar we de kinderen kennis mee laten maken. Zodat zij, na ongeveer 8 jaar basisschool, voldoende kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen hebben om de stap richting het voortgezet onderwijs te maken.
 
We dagen kinderen uit om zich te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Daarbij gaat het niet alleen om het aanleren van schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, maar ook om het ontwikkelen van nog eens tien vaardigheden, de zogenoemde '10 essenties van Jenaplan': ondernemen, plannen, creëren, samenwerken, presenteren, reflecteren, verantwoordelijkheid nemen, zorgen,  communiceren en respecteren.

We werken projectmatig, met veel aandacht voor ervaren, ontdekken en onderzoeken. Ons onderwijs is ervaringsgericht en koppelen we zoveel mogelijk aan echte mensen, dingen en situaties. We doen dit in een vreedzame en veilige omgeving, vanuit een positief perspectief: elk kind mag er zijn.

Meer informatie over Jenaplan? Zie de site van de Nederlandse Jenaplanvereniging of klik op onderstaand animatiefilmpje.