Jaarverslag 2018

In het (financieel) jaarverslag 2018 vindt u een toelichting op de ontwikkelingen en het gevoerde (financiele) beleid.