Jaarverslag 2017

In het (financieel) jaarverslag 2017 vindt u een toelichting op de ontwikkelingen en het gevoerde (financiele) beleid.