De school


Onze school telt rond de 200 leerlingen, verdeeld over acht stamgroepen waarin steeds twee jaarklassen bij elkaar zitten. Onze leerlingen komen vooral uit de gemeente Oudewater, maar er zitten ook kinderen uit Haastrecht, Montfoort, Linschoten en Polsbroek bij ons op school. Vanaf oktober 2013 zitten we in een comfortabel, eigentijds gebouw, dat de kinderen ruimte en geborgenheid biedt en hen uitdaagt om te leren en te spelen.
 

Jenaplan

Op een Jenaplanschool staat het kind centraal en niet het systeem of de leerstof. Elk kind is uniek en heeft het recht zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Kinderen krijgen ruimte om te leren op de manier die bij hen past.

Natuurlijk wordt op een Jenaplanschool de algemene leerstof aangeboden, maar er is meer. Samen met ouders voeden we kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld. Hoe sta je in het leven? Hoe ga je met elkaar om? Hoe leer je jezelf en de ander kennen?

Deze ambitie zie je terug in de organisatie van ons onderwijs en ons lesstofaanbod en. Zo werken we met stamgroepen, kinderen van verschillende leeftijden en niveaus samen in één groep. Ook werken we met een ritmisch weekplan. Vier basisactiviteiten - werken, spelen, praten en vieren - wisselen elkaar af, gedurende de dag en de week. En we werken doelgericht aan de 10 essenties van Jenaplan, vaardigheden die kinderen nodig hebben om nu en later succesvol te kunnen participeren in een moderne samenleving.

Klik op de afbeelding rechts voor een informatief animatiefilmpje over Jenaplan.

 

Bijzonder-neutraal

Wij zijn een bijzonder-neutrale school. Dit betekent dat we uitgaan van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. We staan open voor en besteden aandacht aan verschillende geloofsrichtingen en levensbeschouwingen.
 

Eénpitter 

De meeste scholen vallen met andere scholen onder een overkoepelend bestuur. Klavertje 4 is echter een zelfstandige school (éénpitter). We zijn een vereniging met een eigen bestuur. Naast de directeur-bestuurder is er een raad van toezicht, die bestaat uit ouders. Ouders zijn lid van de vereniging en beslissen mee over het beleid en de organisatie van onze school.