De school

Onze school telt rond de 200 leerlingen, verdeeld over acht stamgroepen waarin steeds twee jaarklassen bij elkaar zitten. Onze leerlingen komen vooral uit de gemeente Oudewater, maar er zitten ook kinderen uit Haastrecht, Montfoort, Linschoten en Polsbroek bij ons op school. Vanaf oktober 2013 zitten we in een comfortabel, eigentijds gebouw, dat de kinderen ruimte en geborgenheid biedt en hen uitdaagt om te leren en te spelen.
 

Jenaplan

Klavertje 4 is een Jenaplanschool. Op een Jenaplanschool leren kinderen door te ervaren, worden ze uitgedaagd om allerlei competenties te ontwikkelen en leren ze samenwerken en zorg dragen voor elkaar.
 

Bijzonder-neutraal

Daarnaast zijn wij een bijzonder-neutrale school. Dit betekent dat wij geen specifieke geloofsrichting hebben, maar open staan voor en aandacht besteden aan verschillende geloofsrichtingen en levensbeschouwingen.
 

Eénpitter 

De meeste scholen vallen met andere scholen onder een overkoepelend bestuur. Klavertje 4 is echter een zelfstandige school (éénpitter). We zijn een vereniging met een eigen bestuur. Naast de directeur-bestuurder is er een raad van toezicht, die bestaat uit ouders. Ouders zijn lid van de vereniging en beslissen mee over het beleid en de organisatie van onze school.