Ons onderwijs

Eigenheid

Elk kind is anders en elk kind mag er zijn. Als Jenaplanschool doen wij er alles aan om uw kind dat te kunnen bieden wat het nodig heeft, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf en het leven kan omarmen.
 

Met elkaar

En omdat niemand alleen leeft, geloven wij in samen: samen praten, samen werken, samen spelen en samen vieren. We werken met stamgroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden en van verschillende niveaus leren elkaar te helpen, van elkaar te leren en hun eigen ontwikkeling op waarde te schatten. Net als in een gezin. 
 

Meer dan taal en rekenen

We dagen kinderen uit om zich te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Natuurlijk wordt de algemene leerstof aangeboden, maar er is meer. Op een Jenaplanschool besteden we aandacht aan de 10 essenties van Jenaplan, vaardigheden die kinderen nodig hebben om succesvol te kunnen participeren in een moderne samenleving.
 

Projectmatig en ervaringsgericht

De lesstof wordt aangeboden in de vorm van projecten, met veel aandacht voor ervaren, ontdekken en onderzoeken. Ons onderwijs is ervaringsgericht en koppelen we zoveel mogelijk aan echte mensen, dingen en situaties. We doen dit in een vreedzame en veilige omgeving, vanuit een positief perspectief: leren is leuk en elk kind mag er zijn.
 

Animatie

Meer informatie over onze visie op kinderen en leren? Klik op de afbeelding hiernaast voor een leuk en informatief animatiefilmpje over jenaplanonderwijs.