Meer dan taal en rekenen

Natuurlijk gelden ook op Klavertje 4 de wettelijke voorgeschreven kerndoelen voor o.a. taal en rekenen. Maar wij willen meer! School is voor ons ook een plek waar kinderen de kans krijgen om te leren samenleven. En in deze snel veranderende samenleving is dat misschien wel belangrijker dan ooit.

Naast de verplichte schoolse kennis en vaardigheden, werken we bewust aan nog eens tien vaardigheden, de zogenoemde 10 essenties van Jenplan. Deze tien essenties komen sterk overeen met de actuele 21e-eeuwse vaardigheden, vaardigheden die kinderen volgens deskundigen nodig hebben om succesvol te participeren in de moderne samenleving. 
 

"Ik geniet van het gemak waarmee Lotte 
tijdens de weekopening op het podium staat. 
Dat durfde ik echt niet op die leeftijd!"


Elke essentie is uitgewerkt in enkele gedragsindicatoren die leerkrachten zicht geven op de mate waarin kinderen de essenties beheersen en de situaties die zij moet organiseren om kinderen de essenties te laten oefenen. 
 
De 10 essenties integreren we doelbewust in onze dagelijkse bezigheden op school. Zij zijn een belangrijk uitgangspunt voor hoe wij ons onderwijs inrichten. De keus voor meerjarige stamgroepen, projectonderwijs, takenblaadjes, weekopeningen en een doorgaande leerlijn voor muziek en Engels zijn hiervan voorbeelden.