Meer dan taal en rekenen

 

"Ik geniet van het gemak waarmee Lotte tijdens
de weekopening op het podium staat en zichzelf kan
presenteren. 
Dat durfde ik echt niet op die leeftijd!"


Natuurlijk gelden ook op Klavertje 4 de wettelijke voorgeschreven kerndoelen voor o.a. taal en rekenen. Maar wij willen meer! School is voor ons ook een plek waar kinderen vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om succesvol te kunnen participeren in de maatschappij, nu en in de toekomst. Kinderen leren omgaan zichzelf, met anderen en met de wereld om hen heen. Naast de verplichte schoolse vaardigheden werken we aan nog eens tien vaardigheden, de zogenoemde 10 essenties van Jenaplan