Aanmelden kind jonger dan 4

Voordat we een kind inschrijven is er altijd een kennismakingsgesprek met een van de directeuren en een rondleiding door de school. U kunt dan vragen stellen, de kinderen aan het werk zien en de sfeer proeven. Dit duurt ongeveer een uur en is bij voorkeur op een ochtend, van 9.00 uur tot 10.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie (info@k4o.nl of 0348-564490).
 
U meldt uw kind door het inschrijfformulier in te vullen en naar ons terug te sturen of mailen. Dit kan zowel voorafgaand als na afloop van het kennismakingsgesprek.In het geval van een wachtlijst geldt dat broertjes en zusjes voorrang hebben en altijd worden geplaatst. Daarna geldt de volgorde van inschrijving als criterium.