Aanmelden kind ouder dan 4


Kinderen die vanwege een verhuizing van school moeten wisselen, kunnen tussentijds instromen. Voorwaarde is wel dat er plaats is in de groep.

Wanneer een leerling om een andere reden van school wil wisselen, onderzoeken we altijd of een overstap verantwoord is en of wij de leerling kunnen bieden wat hij nodig heeft. Wij volgen dan de volgende procedure:
  • De directie maakt, indien er plaats is in de beoogde groep, een afspraak voor een intakegesprek. De intern begeleider is altijd bij het intakegesprek  aanwezig.
  • Bij gebleken interesse van de ouders/verzorgers voor plaatsing op Klavertje 4 nemen we contact op met de huidige school om informatie over de leerling in te winnen en de LVS-rapportage op te vragen. Indien nodig maakt de intern begeleider een afspraak om het kind in de groep te observeren.
  • Alle bevindingen worden teruggekoppeld naar de directie in het IB-directieoverleg. De directie besluit uiteindelijk over de plaatsing van het kind.