Ondersteuning


De meeste kinderen kunnen goed meekomen met de leerstof en hebben ook qua gedrag geen extra ondersteuning nodig. Soms is er echter wel meer nodig. Bijvoorbeeld wanneer een kind onvoldoende vooruitgang boekt met rekenen, er vermoedens zijn van dyslexie of een kind faalangstig is of motivatieproblemen heeft.

Veel ondersteuning kunnen wij zelf bieden als school. Er is veel deskundigheid binnen ons team, o.a. op het gebied van hoogbegaafdheid, dyslexie, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen en stoornissen als ASS, AD(H)D en TOS. Daarnaast hebben we veel 'extra handen', onderwijsprofessionals die niet (volledig) voor de groep staan. Twee leraarondersteuners en een onderwijsassistent ondersteunen leerkrachten bijvoorbeeld bij het geven van instructie of helpen kinderen bij het verwerken van de leerstof.
 
"​​​We hebben veel zorgen gehad om onze zoon. Inmiddels ben ik trots op
wie mijn kind is, en daar hebben jullie een groot aandeel in gehad. 
Dank ook voor de open communicatie naar ons als ouders."
                                                                                                   
Oudertevredenheidspeiling 2022

Soms is onze deskundigheid niet toereikend of hebben we te weinig tijd en personeel om tegemoet te komen aan de behoefte van een kind. We roepen dan de hulp in van ons samenwerkingsverband Passenderwijs. Samen met hen en met ouders wordt dan een plan gemaakt: wat heeft het kind nodig en wat kan school bieden, al dan niet met financiële of inhoudelijke ondersteuning.

Op deze manier lukt het ons bijna altijd om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte op Klavertje 4 te houden. En dat voelt goed. Wij gunnen elk kind immers dat het dicht bij huis het onderwijs krijgt dat het nodig heeft. Een enkele keer constateren we dat een kind toch beter af is op een andere school, omdat daar bijvoorbeeld meer expertise is of meer ruimte voor individuele aandacht. Het besluit om over te stappen naar een andere school nemen we altijd in overleg met ouders en samenwerkingsverband.


TERUG <