Mooie resultaten

Toetsen
We stimuleren elk kind om goede resultaten te halen. En dat heeft effect. Uit onze scores op de Cito-toetsen blijkt dat de resultaten voor taal en rekenen aan het eind van groep 8 goed zijn en bij de Centrale eindtoets (Cito) scoren we op of boven het landelijk gemiddelde.
 
Ouders
Ook ouders zijn tevreden. Uit de oudertevredenheidspeiling (2016) blijkt dat 98% van de ouders hun kind(eren) met plezier naar school zien gaan. Vrijwel alle ouders zijn tevreden over de sfeer in de klas (96%), hoe leerkrachten met de kinderen omgaan (95%) en de rust en orde op school (90%).
 
Leerlingen
Uit de enquête die we jaarlijks houden onder oud-leerlingen blijkt dat de overgang naar de middelbare school voor vrijwel iedereen probleemloos verloopt. De grootste verandering vinden kinderen het vele huiswerk en de tijd en energie die ze kwijt zijn aan school. Desondanks staan vrijwel alle kinderen er goed voor rond kerst. Er zijn geen vakken die iedereen moeilijk of makkelijk vindt. Ook blijkt niet dat kinderen meer moeten wennen aan huiswerk omdat ze op een huiswerkvrije school hebben gezeten. Mentoren geven juist aan dat de kinderen van Klavertje 4 zelfstandig overkomen en meestal goed kunnen plannen.
 
Inspectie
De inspectie concludeert tijdens het inspectiebezoek in september 2016 dat Klavertje 4 haar kwaliteit op orde heeft:
  • De eindresultaten voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde zijn voldoende.
  • De school volgt de leerlingen op een goede manier en stemt haar onderwijs af op verschillen tussen leerlingen.
  • Ook de ondersteuning aan leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften is goed.
  • De leraren geven goed les.
  • De kwaliteitszorg is op orde. Verbeterplannen kunnen wel concreter geformuleerd worden.
  • Een professionele kwaliteitscultuur is in ontwikkeling.
(Financieel) Jaarverslag 
In het (financieel) jaarverslag 2017 vindt u een toelichting op de ontwikkelingen en het gevoerde beleid.