Passende resultaten


Resultaten groep 8
We stimuleren elk kind om goede resultaten te halen en het beste uit zichzelf te halen. En dat heeft effect. Uit onze scores op de eindtoets blijkt dat de gemiddelde eindtoetsscore de afgelopen drie jaar ongeveer gelijk was aan het landelijk gemiddelde. De meeste kinderen stromen door naar havo/vwo.


Ouders
Ook ouders zijn tevreden en geven Klavertje 4 het rapportcijfer 8. Uit de oudertevredenheidspeiling (2022) blijkt dat 90% van de ouders hun kind(eren) met plezier naar school ziet gaan, is 90% zeer tevreden over wat de kinderen leren op school en is 81% heel tevreden over het pedagogisch handelen van de leerkrachten. Klik op de afbeelding hiernaast voor alle resultaten.


Leerlingen
Uit de enquête die we jaarlijks houden onder oud-leerlingen blijkt dat de overgang naar de middelbare school voor vrijwel iedereen probleemloos verloopt. De grootste verandering vinden kinderen het vele huiswerk en de tijd en energie die ze kwijt zijn aan school. Desondanks staan vrijwel alle kinderen er goed voor rond kerst. Er zijn geen vakken die oud-leerlingen opvallend moeilijk of makkelijk vinden. Ook blijkt niet dat kinderen meer moeten wennen aan huiswerk omdat ze op een huiswerkvrije school hebben gezeten. Mentoren geven juist aan dat de kinderen van Klavertje 4 zelfstandig overkomen en over het algemeen goed kunnen plannen.
 
Inspectie
De inspectie concludeert tijdens het inspectiebezoek in september 2016 dat Klavertje 4 haar kwaliteit op orde heeft:
  • De eindresultaten voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde zijn voldoende.
  • De school volgt de leerlingen op een goede manier en stemt haar onderwijs af op verschillen tussen leerlingen.
  • Ook de ondersteuning aan leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften is goed.
  • De leraren geven goed les.
  • De kwaliteitszorg is op orde. Verbeterplannen kunnen wel concreter geformuleerd worden.
  • Een professionele kwaliteitscultuur is in ontwikkeling.