Ouders

Op Klavertje 4 willen we meer dan taal en rekenen. We leren kinderen samenleven en willen een goede basis leggen voor een gelukkige toekomst. Een ambitieus doel dat we alleen kunnen realiseren samen met ouders. Goed contact tussen school en ouders vinden wij essentieel en loopt van 'informeren', via 'helpen' naar 'zeggenschap'.

"Je voelt je snel thuis omdat het een open school is.
Als ouder word je bij de school betrokken en als
er iets met je kind is nemen ze contact met je op."

Informeren

Ouders en school houden elkaar regelmatig op de hoogte van wat er gebeurt op school en hoe het gaat met de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind. Bijvoorbeeld via een persoonlijk gesprek, rapport, oudertevredenheids-peiling, informatieavond of weeksluiting.
 
Een belangrijk informatiekanaal op Klavertje 4 is het Ouderportaal, een beschermde omgeving waar ouders overzichtelijk via computer, tablet of smartphone toegang hebben tot foto's, belangrijke documenten en formulieren, groepsnieuws en de activiteitenkalender. Ook kunnen ouders eenvoudig
via het Ouderportaal kinderen ziekmelden of een gesprek plannen met de leerkracht.

Helpen

Bij veel activiteiten die de school onderneemt zijn extra handen nodig. Wij vinden het vanzelfsprekend dat ouders enkele keren per jaar hun hulp of talenten aanbieden. Dit maakt niet alleen veel leuke, leerzame activiteiten mogelijk, maar versterkt ook de betrokkenheid van ouders bij school en hun kind.

Zeggenschap

Betrokken ouders willen ook meepraten over de school. Omdat Klavertje 4 een zelfstandige school is en niet valt onder een grotere stichting, bestaat ook ons schoolbestuur uit ouders. Dit betekent dat ouders direct meepraten over de identiteit van de school en de te varen koers. Daarnaast hebben wij net als andere scholen een medezeggenschapsraad, bestaande uit ouders en personeelsleden.