Wennen

U heeft het vast al vaak tegen uw peuter gezegd: "Als je vier bent, ga je naar de basisschool." Toch komt de eerste schooldag meestal al enkele weken vóór de vierde verjaardag. Voordat uw kind vier wordt is het namelijk al welkom om vijf keer een ochtend of middag mee te draaien in de groep. Zo kan het alvast een beetje wennen aan de juf, de nieuwe klasgenootjes, het dagritme en het schoolgebouw.

In overleg met de ouders wordt een dag afgesproken waarop uw zoon of dochter 'officieel' start. Vaak is dit een dag vlak na de vierde verjaardag. Het kan echter zijn dat de leerkracht voorstelt om wat later te starten, bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is in de drukke decembermaand of vlak voor de zomervakantie.