Kind ouder dan 4

Ieder kind is welkom op onze school. Wel is ons aanname- en toelatingsbeleid erop gericht dat groepen niet te groot worden, wat kan betekenen dat er een wachtlijst is voor bepaalde groepen. Wij streven naar een groepsgrootte per 1 februari van gemiddeld 25 leerlingen (totaal aantal leerlingen 200) en een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen.

Kinderen die vanwege een verhuizing van school moeten wisselen, kunnen tussentijds instromen. Voorwaarde is wel dat er plaats is in de groep.

Wanneer een leerling om een andere reden van school wil wisselen, onderzoeken we graag samen met u of wij de leerling kunnen bieden wat het nodig heeft. Wij volgen dan de volgende procedure:
  • De directeur maakt, indien er plaats is in de beoogde groep, een afspraak voor een intakegesprek. De intern begeleider is altijd bij dit gesprek aanwezig.
  • Wanneer u na het intakegesprek graag zou zien dat uw kind overstapt naar onze school, vragen wij u dit te melden bij de huidige school. De intern begeleider neemt daarna contact op met de huidige school om informatie over de leerling in te winnen en de LVS-rapportage op te vragen. 
  • De directie besluit in overleg met de intern begeleider vervolgens of uw kind kan worden geplaatst.
Wanneer u op zoek bent naar een andere school voor uw kind, dan kunt contact op nemen met de directeur. Dit kan door een mail te sturen naar administratie@k4o.nl of ons te bellen (0348 564490).