Ouders


We willen kinderen opvoeden tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld. Een ambitieus doel dat we alleen kunnen realiseren samen met ouders. Samen werken we aan een goede school en dit vraagt een actieve houding van school èn ouders.

De samenwerking tussen school en ouders loopt van ‘informeren’, via ‘helpen’ naar ‘zeggenschap’.

 
 


Je voelt je snel thuis omdat het een open school is. Als ouder word je bij de school betrokken en als er iets met je kind is nemen ze contact met je op.
 

Oudertevredenheidspeiling 2022 
 

Informeren

Ouders en school houden elkaar regelmatig op de hoogte van wat er gebeurt op school en hoe het gaat met de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind. Bijvoorbeeld via een persoonlijk gesprek, rapport, oudertevredenheids-peiling, informatieavond of weeksluiting.
 
Een belangrijk informatiekanaal op Klavertje 4 is het Ouderportaal, een beschermde digitale omgeving waar ouders overzichtelijk via hun telefoon, computer of tablet toegang hebben tot foto's, belangrijke documenten en formulieren, groepsnieuws en de activiteitenkalender. Ook kunnen ouders eenvoudig via het Ouderportaal kinderen ziek melden of een gesprek plannen met de leerkracht.
 

Helpen

Veel ouders bieden hun hulp of talenten aan. Dat is fijn. Niet alleen omdat dit veel veel leuke, leerzame activiteiten mogelijk maakt, maar vooral omdat het de betrokkenheid van ouders bij hun kind vergroot. Op een Jenaplanschool is het vanzelfsprekend dat je als ouder enkele keren per jaar op de een of andere manier je hulp aanbiedt. 

Omdat ouders een volle agenda hebben, verschijnt er tweemaal per jaar een participatiekalender. Hierop kunnen ouders ruim van te voren aangeven bij welke activiteiten ze graag willen helpen.
 

Besluiten

Betrokken ouders willen en moeten mee kunnen praten over het beleid van de school. Omdat Klavertje 4 een zelfstandige vereniging is waarvan ouders lid zijn, hebben ouders zeggenschap op het hoogste niveau. Zij houden via een Raad van Toezicht vinger aan de pols en tweemaal per jaar legt de directeur-bestuurder tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan ouders over het gevoerde beleid. 

Daarnaast hebben wij net als andere scholen een medezeggenschapsraad, die de directeur-bestuurder adviseert bij belangrijke beleidsveranderingen. Ook zijn er in elke groep contactouders, ouders die fungeren als 'spreekbuis' tussen ouders en leerkracht.