Oog voor verschillen

Al bij de start op de basisschool zijn er duidelijke verschillen merkbaar tussen kinderen. Sommige kinderen zijn al ver in hun taalontwikkeling, terwijl hun ruimtelijke oriëntatie nog achterblijft. Andere kinderen zijn sociaal-emotioneel al ver ontwikkeld, maar interesseren zich nog nauwelijks voor leesboeken. Deze verschillen in ontwikkeling - en dus in onderwijsbehoefte - zullen blijven bestaan. Voor ons de uitdaging om met ons onderwijs zo goed mogelijk in te spelen op deze verschillen, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. 

Dit doen we door de ontwikkeling van onze kinderen goed te volgen, door de lesstof en de instructie aan te laten sluiten op individuele onderwijsbehoeften en door ondersteuning te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben.