Ondersteuning

De meeste kinderen kunnen goed meekomen met de leerstof en hebben ook qua gedrag geen extra ondersteuning nodig. Soms is er echter wel meer nodig. Bijvoorbeeld wanneer een kind onvoldoende vooruitgang boekt met rekenen, er vermoedens zijn van dyslexie of een kind faalangstig is of motivatieproblemen heeft.
 
 
We hebben veel zorgen gehad om onze zoon. Inmiddels ben ik trots op wie mijn kind is, en daar hebben jullie een groot aandeel in gehad. Dank ook voor de open communicatie naar ons als ouders.
 

Oudertevredenheidspeiling 2022 

Veel ondersteuning kunnen wij zelf bieden als school. Er is veel deskundigheid binnen ons team, o.a. op het gebied van hoogbegaafdheid, dyslexie, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen en stoornissen als ASS, AD(H)D en TOS. Daarnaast hebben we veel 'extra handen', onderwijsprofessionals die niet (volledig) voor de groep staan. Twee leraarondersteuners en een onderwijsassistent ondersteunen leerkrachten bijvoorbeeld bij het geven van instructie of helpen kinderen bij het verwerken van de leerstof.

In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij  welke extra ondersteuning we kunnen bieden aan onze leerlingen.