Passende resultaten

Resultaten groep 8

We stimuleren elk kind om goede resultaten te halen en het beste uit zichzelf te halen. En dat heeft effect. Op Klavertje 4 ligt de gemiddelde eindtoetsscore van groep 8 over de afgelopen drie jaar net iets boven het landelijk gemiddelde.
 
Onze leerlingen stroomden de afgelopen drie jaar iets vaker dan gemiddeld door naar havo/vwo en iets minder dan gemiddeld naar het vmbo of praktijkonderwijs. 
 
Ons schooladvies blijkt een goede indicator voor het succes van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Driekwart van onze leerlingen volgt na drie jaar nog steeds het onderwijs op het niveau dat wij adviseerden. 

 

Wat vinden onze ouders?


Ook ouders zijn tevreden en geven Klavertje 4 het rapportcijfer 8. Uit de oudertevredenheidspeiling (2022) blijkt dat 90% van de ouders hun kind(eren) met plezier naar school ziet gaan, is 90% zeer tevreden over wat de kinderen leren op school en is 81% heel tevreden over het pedagogisch handelen van de leerkrachten. Klik op de afbeelding hiernaast voor alle resultaten.

 
Wat vinden onze oud-leerlingen?Uit de enquête die we jaarlijks houden onder oud-leerlingen blijkt dat de overgang naar de middelbare school voor vrijwel iedereen probleemloos verloopt. De grootste verandering vinden kinderen de tijd en energie die ze kwijt zijn aan huiswerk en fietsen. Desondanks staan vrijwel alle kinderen er goed voor rond kerst. Er zijn geen vakken die oud-leerlingen opvallend moeilijk of makkelijk vinden. Ook blijkt niet dat kinderen meer moeten wennen aan huiswerk omdat ze op een huiswerkvrije school hebben gezeten. Mentoren geven juist aan dat de kinderen van Klavertje 4 zelfstandig zijn en vaak goed kunnen plannen.


 

Wat vindt de inspectie?

De inspectie concludeert in het haar onderzoeksverslag naar aanleiding van het inspectiebezoek in september 2019 dat Klavertje 4 haar kwaliteit op orde heeft:
  • De eindresultaten voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde zijn voldoende.
  • De school volgt de leerlingen op een goede manier en stemt haar onderwijs af op verschillen tussen leerlingen.
  • Ook de ondersteuning aan leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften is goed.
  • De leraren geven goed les.
  • De kwaliteitszorg is op orde. Verbeterplannen kunnen wel concreter geformuleerd worden.
  • Een professionele kwaliteitscultuur is in ontwikkeling.