Meer dan taal en rekenen

 
 


Ik geniet van het gemak waarmee Lotte tijdens de weekopening op het podium staat en zichzelf kan presenteren. 
Dat durfde ik echt niet op die leeftijd!

 

Oudertevredenheidspeiling 2022


 
 

Natuurlijk gelden ook op Klavertje 4 de wettelijke voorgeschreven kerndoelen voor o.a. taal en rekenen. Maar wij willen meer! School is voor ons ook een plek waar kinderen vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om succesvol te kunnen participeren in de maatschappij, nu en in de toekomst. Kinderen leren omgaan zichzelf, met anderen en met de wereld om hen heen. Naast de verplichte schoolse vaardigheden werken we aan nog eens tien vaardigheden, de zogenoemde 10 essenties van Jenaplan.