Spelen, werken, vieren en praten

Bij ons leren kinderen niet alleen door te werken, maar ook door samen te praten, samen te spelen en samen te vieren. Het zijn de vier basisactiviteiten in onze school.
 

Samen praten 

De kring is de plek in de klas waar we samen plannen, praten en presenteren. De plek waarin ieder kind leert zich te uiten, te luisteren en een mening te vormen. We beginnen elke dag in een kring en sluiten de dag ook met elkaar af in een kring. Daarnaast hebben we nog andere kringen, zoals bijvoorbeeld de nieuwskring waarin kinderen een actualiteit bespreken naar aanleiding van een stukje in de krant, of de leeskring waarin kinderen een boek promoten dat ze hebben gelezen  
 

Samen werken 

Werken doen we tijdens de blokperiode en de instructie. Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor wat ze willen of moeten leren en leren hulp te vragen. We leren niet alleen uit de boeken, maar proberen en leren wat je met je kennis kunt doen. Zelfstandig en betekenisvol leren is waar wij als jenaplanschool voor staan.  
 

Samen spelen 

Tijdens het spelen gaat het leren door. Spelen is leren! We leren rekening houden met elkaar, overleggen en beslissen. En spelenderwijs brengen we in praktijk wat we met hoofd en hart hebben geleerd.  
 

Samen vieren 

Door samen te vieren verbinden we ons met elkaar en markeren we de tijd. We beleven lief en leed en ervaren dat we bij elkaar horen. Dit doen we o.a. door de week samen met iedereen op school te openen en te sluiten. We laten dan aan elkaar zien waaraan we hebben gewerkt, wat we hebben geleerd of waar onze talenten liggen. Naast algemene vieringen als Koningsdag, vader- en moederdag en godsdienstige feesten als Kerst en het Suikerfeest, hebben we ook de Klavertje 4-vieringen, zoals bijvoorbeeld het lentefeest, het opklimmen en uitglijden aan het eind van het schooljaar en de verjaardagkring.