Kosten

Ouderbijdrage

Net als andere scholen vraagt Klavertje 4 aan alle ouders een vrijwillige bijdrage voor de kosten die tijdens het schooljaar worden gemaakt en die niet door het ministerie worden vergoed. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor excursies, culturele activiteiten, buitenspelmateriaal, etc. Deze ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is €65,00 per kind.
 
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen aan alle activiteiten die wij organiseren. Mocht u de ouderbijdrage niet of niet volledig kunnen betalen, dan heeft dit geen gevolgen voor uw kind.
 

Uitdagen (schoolkamp) 

Aan het begin van elk schooljaar gaan alle kinderen op kamp, wij noemen dit de 'Uitdagen'. De kosten voor de Uitdagen zijn:
  • Groep 1 en 2, € 32,50 (1 dag)
  • Groep 3 en 4, € 87,50 (3 dagen)
  • Groep 5 en 6, € 87,50 (3 dagen)
  • Groep 7 en 8, € 110 (4 dagen)
 

Melk

U kunt via school uw kind(eren) melk laten drinken. Wij zorgen dan voor bekers en de benodigde melk of karnemelk. De kosten hiervan bedragen € 35,00 per jaar. 

 

Lidmaatschap vereniging

Een van de ouders moet lid te worden van de Vereniging Jenaplanonderwijs Oudewater. De lidmaatschapskosten bedragen € 15,50 per ouder per jaar.