Projectmatig en ervaringsgericht

Omdat de wereld niet bestaat uit losse vakken, bestaat ook het onderwijs op Klavertje 4 niet uit losse vakken. Gedurende het schooljaar bieden we kinderen verschillende projecten aan, op het gebied van aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek en natuur. Binnen de projecten komen alle vakken, behalve gym en rekenen, op een logische, samenhangende wijze aan bod. Dit is niet alleen motiverend, maar ook effectief.
 

Motiverend

Nieuwsgierigheid en verwondering zijn de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen. Door de vakken aan te bieden binnen een thema dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen, prikkelen we hun natuurlijke nieuwsgierigheid en ontstaat betrokkenheid. Daarnaast biedt deze manier van werken veel ruimte voor maatwerk, afwisselende werkvormen en talenten van kinderen.
 

Effectief

Een goede taalontwikkeling is essentieel om te kunnen leren. Op Klavertje 4 is taal geen vak apart, maar de rode draad die door alle onderwijsactiviteiten heen loopt, iets waar taaldeskundigen al jarenlang voor pleiten. Kinderen leren beter lezen als ze bijvoorbeeld op internet informatie moeten verzamelen over de leefwijze van ridders en ze leren beter spreken als ze vervolgens hierover een presentatie moeten houden voor hun klasgenoten. En hun woordenschat neemt toe als ze tijdens dramalessen de musical De kus van ridder Goedhart oefenen. Met veel praktische doe-opdrachten koppelen we begrippen en informatie aan een ervaring.Op Klavertje 4 werken we met de methode Alles-in-1. Dit is een methode die goed aansluit bij onze visie op samenhangend en ervaringsgericht onderwijs en die veel ruimte biedt voor maatwerk.