JenaplanWaar gaan we vanuit?

De school is een leefgemeenschap waar kinderen leren samenleven. Samen met ouders voeden we kinderen op tot mensen die van betekenis zijn, voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.

 

Wat willen we bereiken met kinderen?

  • Kinderen halen het beste uit zichzelf in de basisvakken taal, rekenen en wereldoriëntatie.
  • Kinderen leren omgaan met zichzelf. Ze leren zichzelf, hun manier van leren en hun kwaliteiten kennen. Vanuit een zelfbewuste houding leren kinderen vaardigheden als plannen, reflecteren en verantwoordelijkheid nemen.
  • Kinderen leren omgaan met anderen. Zij leren niet alleen anderen te respecteren, maar ook voor hen te zorgen. Ze worden zich bewust van hun rol in de klas en leren vaardigheden als communiceren en samenwerken.
  • Kinderen leren omgaan met de wereld om hun heen. We halen de wereld in de school en wij nemen hen de wereld in. Kinderen doen kennis op over aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek. Ze ontdekken wat voor betekenis ze willen geven aan de duurzame wereld en leren vaardigheden als ondernemen, presenteren en creëren.
 

Hoe doen we dat in school?

  • De kinderen zitten in een klas (stamgroep) met kinderen van verschillende leeftijden en onderwijsniveaus, zodat zij optimaal kunnen leren van en met elkaar.
  • Gedurende dag en de week is er een doordachte afwisseling tussen vier basisactiviteiten: spelen, werken, praten en vieren.
  • Het kind staat centraal en niet de leerstof of het systeem. We houden goed zicht op de ontwikkeling van kinderen en zorgen ervoor dat de instructie en de lesstof goed aansluit op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen.
  • We werken van groep 1 t/m 8 in een doorgaande leerlijn aan vaardigheden die kinderen nodig hebben om later succesvol te kunnen participeren in de moderne samenleveing. Wij noemen deze vaardigheden de 10 essenties van Jenaplan
Over Jenaplan is veel te zeggen. Wilt u meer weten over jenaplan klik dan hier voor een informatief animatiefilmpje. Ook op de website van de Nederlandse Jenaplan Vereniging kunt u veel informatie vinden over Jenaplan.