De 10 essenties van Jenaplan

Op een Jenaplanschool werken we doelgericht aan vaardigheden die belangrijk zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Deze vaardigheden noemen wij de 10 essenties van Jenaplan. Nu de maatschappij door technologie en digitalisering in rap tempo verandert in een kennis- en netwerksamenleving, zijn deze vaardigheden misschien wel belangrijker dan ooit.

Ons ritmisch weekplan biedt veel activiteiten die de ontwikkeling van kinderen op de 10 essenties dagelijks stimuleren. Daarnaast staat er gedurende en periode van acht weken steeds één specifieke essentie centraal in de hele school. Kinderen leren dan welk gedrag bij een bepaalde essentie hoort (succescriteria) en ze leren naar hun eigen gedrag te kijken: wat gaat al goed en wat kan ik nog leren.