Volgen van de ontwikkeling

Om elk kind de zorg en begeleiding te geven die het verdient, weten leerkrachten hoe ver hun kinderen gevorderd zijn, hoe zij leren en hoe zij daarbij het beste geholpen kunnen worden. Zij weten veel van hun kinderen maar ook van de eigenheid van de groep. Ze observeren, toetsen, voeren regelmatig gesprekken met de kinderen en hun ouders, en bespreken met collega's hun ervaringen, successen en zorgen.
 
Leerkrachten zijn ook met de kinderen zelf regelmatig in gesprek over hun ontwikkeling en onderwijsbehoeften. Hierdoor krijgen kinderen naar mate zij ouder worden steeds beter zicht op waar zij goed in zijn, wat ze nog moeten oefenen en welke hulp ze hierbij nodig hebben. In toenemende mate zullen zij zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leerproces.