Maatwerk

Op veel scholen speelt de vraag hoe instructies zo georganiseerd kunnen worden dat ze aan de behoeften van ieder kind tegemoetkomen. Als Jenaplanschool, waarbij elk kind als uniek wordt beschouwd en per definitie wordt uitgegaan van verschillen tussen kinderen, hebben we hiermee jarenlange ervaring. Niet alleen de instructie, ook de aangeboden leerstof, leertijd, extra ondersteuning en werkvormen zijn zo goed mogelijk afgestemd op het niveau en de behoefte van kinderen.
 
 
Op een Jenaplanschool hebben kinderen het recht ongelijk behandeld te worden en zich te ontwikkelen tot de beste versie van hunzelf.

 
 
  • Instructie. Er is geen klassikale instructie; kinderen krijgen instructie in verschillende samenstellingen op verschillende momenten. Sommige kinderen krijgen een korte instructie, anderen een uitgebreide. En er zijn kinderen die zelf starten en achteraf feedback te krijgen van de leerkracht.
  • Leerstof. De leerstof is uitgewerkt op verschillende niveaus. De leerkracht selecteert weloverwogen het niveau en het aantal opdrachten dat een kind moet maken. Wanneer een leerling heeft aangetoond dat hij de leerstof beheerst, kan hij bepaalde leerstofonderdelen overslaan.
  • Leertijd. Kinderen kunnen in hun eigen tempo een taak afwerken. Sommige kinderen kunnen langer over een opdracht doen dan andere kinderen.
  • Extra ondersteuning. Wanneer de ontwikkeling van een kind niet loopt zoals verwacht, krijgt het extra hulp.
  • Werkvorm.  Er is een breed palet aan werkvormen dat aansluit bij uiteenlopende leerstijlen. Kinderen werken cognitief, praktisch en creatief, onderzoekend en ontdekkend, schriftelijk, mondeling en digitaal. Ook is er afwisseling in organisatievormen: klassikaal, individueel, in groepjes, in tweetallen en groepsdoorbrekend.