Jaarrekening 2022

De jaarrekening beschrijft welke financiële keuzes de school heeft gemaakt, hoeveel deze keuzes kosten en hoeveel vermogen de school in kas heeft. De jaarrekening bevat o.a. de balans, de winst- en verliesrekening en de exploitatierekening.