Jaarverslag 2023

In het bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af over de inhoudelijke keuzes op het gebied van onderwijsbeleid, het personeelsbeleid en de huisvesting. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: hebben we gedaan wat we zouden doen? Hebben we bereikt wat we beoogden? Heeft ons iets in de weg gestaan of het behalen van het succes bedreigd?