Continurooster

Op Klavertje 4 gaan de kinderen tussen de middag niet naar huis en luncht iedereen op school. Voor kinderen is het prettig wanneer zij niet twee keer op een dag hoeven te schakelen tussen thuis en school. Daarnaast is het gezellig en levert een ononderbroken schooldag meer effectieve lestijd op, omdat er minder start-momenten zijn en er met een kortere middagpauze gewerkt kan worden.
 

   Eten 

Tijdens de middagpauze eten de kinderen in de stamgroep, samen met hun juf of meester. Bij de kleuters is ook altijd een ouder aanwezig. De kinderen nemen zelf hun eten van huis mee. Melk kan via school worden geregeld. Het eten vindt plaats van 12.00 tot 12.15 uur, daarna gaan de kinderen naar buiten. Bij slecht weer blijven kinderen binnen.
 
   
   Spelen

Alle kinderen spelen tussen de middag een half uur met elkaar buiten. De middagpauze is vrije tijd en moet leuk en veilig zijn. Er is een wisselend en gevarieerd aanbod aan spelmateriaal dat kinderen uitdaagt om te spelen, samen of alleen, met elkaar of tegen elkaar.
 
Tijdens het buitenspelen houden ouders toezicht, samen met een overblijfcoördinator en een leerkracht. Elk gezin wordt hiervoor 10x per jaar ingeroosterd. Wanneer ouders dit niet willen, kunnen zij deze verplichting afkopen (€120). Van dit afkoopbedrag wordt een vaste invalkracht betaald.


TERUG <